MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE
Nieuwsbrief oktober 2018


10-min.gesprekken havo/vwo onder- en bovenbouw, dinsdag 4 december a.s.

Inschrijven gaat uitsluitend via de ouderaccount in Magister en kan uiterlijk tot en met donderdag 29 november 12.30 uur a.s. Dit kan op een PC, laptop of eventueel tablet, maar alléén via de internetbrowser. Inschrijven lukt niet via de Magister-app op een tablet of telefoon.
De communicatie gaat via het e-mailadres van de ouder(s)/verzorger(s) die op het hoofdverblijf van het kind woont. Heeft u geen uitnodiging ontvangen via Magister, controleert u dan alstublieft uw mailadres. U kunt dit eventueel zelf aanpassen in uw account. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de school (via 0519-229620/hvob@dockinga.nl (onderbouw) of 0519-229610/blm@dockinga.nl (bovenbouw)).
Vanaf uiterlijk maandag 3 december 12.00 uur a.s. krijgt u via de ouderaccount van Magister uw gespreksrooster te zien via het “Vandaagscherm”.


Werkweken havo/vwo 2018 - Programmaoverzicht

Ook dit jaar hebben wij weer fantastische werkweken georganiseerd. Er gaan veel leerlingen uit klas 5 met ons mee naar Londen, Barcelona, Praag en Rome.
Wij hebben er ontzettend veel zin in!!!
Klik hier voor het volledige programmaoverzicht.


Europese Dag van de Talen

Leerlingen van het Dockinga College schitteren op de  Europese dag van de talen op de NHL- Stenden in Leeuwarden

Op 26 september vond in het kader van de Europese culturele hoofdstad  op de NHL-Stenden in het gebouw aan de Rengerslaan in Leeuwarden de Europese dag van de talen plaats. Er werd aandacht geschonken aan het belang van het leren van een tweede moderne vreemde taal.  De deelnemende talen waren Duits en Frans, waarvoor een wedstrijd onder scholieren en studenten uitgeschreven was.
Lees meer....


Rapportage in Magister: klas 1 t/m 4

Nu elke ouder/verzorger een ouderaccount heeft en dus doorlopend toegang heeft tot Magister waarin u de rapportcijfers van uw kind kunt bekijken, hebben we besloten met ingang van dit schooljaar geen papieren rapporten meer uit  te delen. Het overgangsrapport wordt nog wel op papier verstrekt.
Hiermee hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben. Zie brief aan ouders/verzorgers.


Wachtwoorden Dockingamail

Het komt helaas voor dat leerlingen het wachtwoord kwijt zijn voor Dockingamail. Leerlingen kunnen contact op nemen met dhr. R. Meijer (MeR).
Hij is via de mail te bereiken (mer@dockinga.nl) of te vinden op 't Omnium (lokaal F015). Zie ook hier.


Kerstviering havo/vwo 2017

Klik op de foto.
 


 

Open Avond havo/vwo 2017

Klik op de foto.
Op donderdag 2 februari 2017 heeft de afdeling havo/vwo van het Dockinga College haar deuren geopend voor het publiek. Deze avond is druk bezocht en er heerste een zeer ontspannen sfeer.


Promotiefilm Dockinga College havo/vwo onderbouw


HAVO/VWO Dokkum

HAVO/VWO Dokkum