MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Sluitingen cursusjaar 2017-2018 woensdag 18 juli

Klas 1       8.30 uur
Klas 2       9.30 uur
Klas 3   10.30 uur
Klas 4 havo     8.30 uur
Klas 4 vwo   11.15 uur
Klas 5 vwo   11.45 uur
 

Informatie inleveren boeken (bibliotheekboeken, kluissleutels e.d.) leerlingen onderbouw

Informatiebrief inleveren boeken onderbouwleerlingen (juli 2018)


Rapportage in Magister: klas 1 t/m 4

Nu elke ouder/verzorger een ouderaccount heeft en dus doorlopend toegang heeft tot Magister waarin u de rapportcijfers van uw kind kunt bekijken, hebben we besloten met ingang van dit schooljaar geen papieren rapporten meer uit  te delen. Het overgangsrapport wordt nog wel op papier verstrekt.
Hiermee hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben. Zie brief aan ouders/verzorgers.


Meneer De Haan 40 jaar docent LO bij het Dockinga College

Meneer De Haan was op 14 februari 2018 40 jaar als docent LO in dienst van het Dockinga College en zijn rechtsvoorgangers. Bijzonder in deze tijd dat hij én 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst is én 40 jaar als docent LO werkzaam! En dat altijd met veel plezier en hart voor de leerlingen.
Meneer De Haan is op 14 februari 1978 gestart op het CTS, de technische school aan de Rondweg. Na ongeveer  20 jaar  ging hij werken op de MAVO aan de Stationsweg en  verhuisde mee naar het vmbo aan de Woudweg. Ongeveer 10 jaar geleden maakte hij de overstap naar havo/vwo.
We hebben dit heuglijke feit als collega’s en oud-collega’s samen met meneer De Haan en zijn gezin bij hotel van der Meer gevierd onder het genot van een hapje en een drankje en natuurlijk een paar toespraken. Hieruit bleek wel dat hij als docent en collega zeer wordt gewaardeerd en hij werd hartelijk bedankt voor al het werk wat hij voor de school heeft gedaan en nog steeds doet.


Wachtwoorden Dockingamail

Het komt helaas voor dat leerlingen het wachtwoord kwijt zijn voor Dockingamail. Leerlingen kunnen contact op nemen met dhr. R. Meijer (MeR).
Hij is via de mail te bereiken (mer@dockinga.nl) of te vinden op 't Omnium (lokaal F015). Zie ook hier.


Nieuwsbrief januari 2018

De nieuwsbrief van januari 2018 vind je hier.


Drie Dockingadebaters naar de Tweede Kamer

Jongeren op het pluche van politici. Op maandag 27 november vond in Leeuwarden het Provinciaal Jeugddebat plaats, met tientallen deelnemers uit heel Friesland. Het debatfestijn werd georganiseerd door de Nationale Jeugdraad en de provincie Fryslân.
Het Dockinga College trad in It provinsjehûs aan met zes debaters en drie daarvan vertegenwoordigen Friesland op maandag 23 april 2018 in Den Haag, in een debat in de Tweede Kamer: Merle Blom, Naomi Barf en Christien Zijlstra.
Lees meer


Kerstviering havo/vwo 2017

Klik op de foto.
 


 

Open Avond havo/vwo 2017

Klik op de foto.
Op donderdag 2 februari 2017 heeft de afdeling havo/vwo van het Dockinga College haar deuren geopend voor het publiek. Deze avond is druk bezocht en er heerste een zeer ontspannen sfeer.


Promotiefilm Dockinga College havo/vwo onderbouw


HAVO/VWO Dokkum

HAVO/VWO Dokkum