MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE


Ouderavond klas 1 op 2 oktober met als thema: Huiswerk, (hoe) doe je dat?

Klik hier voor de uitnodigingsbrief.
De aanmeldstrookjes kunnen tot uiterlijk vrijdag 28 september worden ingeleverd bij de conciërge.


Vrijdag 5 oktober brugklas disco: Thema Kleur

Klik hier voor de uitnodingsbrief (bevat ook info voor ouders)
Aanmelden via de mentor vanaf maandag 24 september.


Vacature ouderlid havo/vwo medezeggenschapsraad DC

Aanmelden is mogelijk tot 28 september 2018. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Nieuwsbrief juli 2018

De nieuwsbrief van juli 2018 vind je hier.


Rapportage in Magister: klas 1 t/m 4

Nu elke ouder/verzorger een ouderaccount heeft en dus doorlopend toegang heeft tot Magister waarin u de rapportcijfers van uw kind kunt bekijken, hebben we besloten met ingang van dit schooljaar geen papieren rapporten meer uit  te delen. Het overgangsrapport wordt nog wel op papier verstrekt.
Hiermee hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben. Zie brief aan ouders/verzorgers.


Wachtwoorden Dockingamail

Het komt helaas voor dat leerlingen het wachtwoord kwijt zijn voor Dockingamail. Leerlingen kunnen contact op nemen met dhr. R. Meijer (MeR).
Hij is via de mail te bereiken (mer@dockinga.nl) of te vinden op 't Omnium (lokaal F015). Zie ook hier.


Kerstviering havo/vwo 2017

Klik op de foto.
 


 

Open Avond havo/vwo 2017

Klik op de foto.
Op donderdag 2 februari 2017 heeft de afdeling havo/vwo van het Dockinga College haar deuren geopend voor het publiek. Deze avond is druk bezocht en er heerste een zeer ontspannen sfeer.


Promotiefilm Dockinga College havo/vwo onderbouw


HAVO/VWO Dokkum

HAVO/VWO Dokkum