MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Algemene regels en afspraken

Algemene regels en afspraken

Onderbouw

Klik hier voor de algemene regels en afspraken voor het cursusjaar 2020 - 2021. Dit is een belangrijk document waarin je rechten en plichten worden genoemd. Lees dit statuut goed door. De algemene regels geven mede aan hoe wij op deze locatie met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers hun tijd optimaal kunnen besteden aan onderwijs. Een rustige, veilige en schone school is daarvoor een eerste vereiste. Respectvolle omgang met elkaar is een kernwaarde. De schoolregels zijn niet meer dan een praktische uitwerking van dit doel.

Verschillende zaken komen in dit document aan de orde. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met toetsen, straffen, dyslexie en pesten? Lees dit boekje goed door en laat het thuis lezen door je ouders. We hopen dat je met dit boekje in de hand, in staat bent je werk goed te plannen en met plezier de onderbouw havo/vwo kunt doorlopen.

Het kan zijn dat er in de loop van het jaar regels of afspraken veranderen. Je krijgt daarover dan bericht van ons. Op deze pagina staat altijd de meest actuele versie van dit document.