MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Havo/vwo

Binnen havo/vwo bieden we drie routes aan waar de leerlingen voor kunnen kiezen:

  1. Havo/vwo regulier
  2. Gymnasium
  3. DCQuest 

De afdeling havo/vwo heeft twee afzonderlijke locaties:

Welke afdeling je ook kiest, wij zijn een brede school waar de leerling centraal staat. Je hebt een brede groep professionals om je heen staan die er samen met jou voor zorgt dat je je kan ontwikkelen. Daarbij leveren we maatwerk en structuur. We kijken naar wat je nodig hebt en handelen naar behoefte.

Havo/vwo regulier

Leerlingen die kiezen voor de reguliere afdeling, hebben minimaal havo vanuit de plaatsingswijzer. De reguliere afdeling spreekt leerlingen aan die graag door de docent gestuurd en begeleid worden in het leren om te leren en het maken van hun huiswerk. De leerlingen worden in de klas geplaatst waarbij goed wordt gekeken naar waar ze wonen. Elke klas krijgt een klassenmentor die het hele jaar door de klas begeleidt. Leerlingen die met een plus-niveau binnenkomen, kunnen ook kiezen voor de reguliere brugklas om een jaar te wennen aan hoe het op de middelbare school werkt en wat ze leuk vinden om te doen. Ze hoeven dus niet persé meteen te starten op het gymnasium, ook al hebben ze het niveau en advies van de basisschool wel gekregen.

Havo/vwo onderbouw

Dit jaar start je samen met je nieuwe klasgenoten met het vormen van een fijne klas. Goed nieuws: je zal niet alleen je klasgenoten veel zien maar ook alle andere brugklassers die in hetzelfde gebouw zitten als jij. We gaan aan de slag met het leren plannen en leren en je ontdekt wie  je bent en waar jouw talenten liggen.

In klas 3 krijgen de leerlingen hun eerste keuze op gebied van vakkenpakket. Die keuze is bepalend voor hun verdere schoolloopbaan. Om een goede en passende keuze te maken, hebben wij een eigen decaan. Het valt dus niet onder het mentoraat. De decaan is opgeleid en geheel op de hoogte van de huidige regelgeving en houdt alle veranderingen bij zodat hij alle leerlingen de juiste informatie kan geven om een goede, afgewogen keuze te maken. De mentoren houden zich bezig met de ondersteuning op gebied van studievaardigheden en de decaan op gebied van keuzes maken die bij je passen.

Havo/vwo bovenbouw

Op de bovenbouw kunnen wij de leerlingen een volwaardige pakketkeuze aanbieden met 1e graads bevoegde docenten. Zowel EM, CM, NG en NT zijn te kiezen. Dat is uniek in Dokkum en omgeving. Je kunt zelfs een dubbelprofiel kiezen of een extra vak.

Voor leerlingen die in een bepaald vak excelleren, kunnen dat vak versneld afronden (vervroegd examen doen) of het vak op een hoger niveau afronden (Engels op vwo bijvoorbeeld en de rest van de vakken op havo). Er komt dan een extra aantekening op je diploma te staan. Ook kun je voor Duits een Goethe-certificaat halen waarbij je voordeel kunt hebben op een aantal opleidingen.

Onze school biedt als een van de weinigen BSM op de havo aan. Dat staat voor Sport, Bewegen en Maatschappij. Dit vak gaan verder dan alleen LO (lichamelijke oefening). Bij BSM leren onze leerlingen dat de wereld groter is dan alleen hun eigen wereld. De kern van BSM is in het leren bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Kortom, het is een leervak in beweging. Onze leerlingen begeleiden en verzorgen onder andere de sportdagen in het basisonderwijs en allerhande sportieve bezigheden in en om Dokkum. De maatschappij is dichtbij.

We bieden ook kunstvakken en Fries als examenvakken aan. Met de verscheidenheid aan keuzes op onze school spreken we alle leerlingen aan: voor iedereen is er een route beschikbaar die past bij de interesses en talenten van onze leerlingen.

Ondersteuning

De afdeling havo/vwo onderbouw biedt ondersteuning aan leerlingen die een (extra) ondersteuningsbehoefte hebben. Dat kan op gebied van dyslexie zijn of op gebied van huiswerk- en vakbegeleiding. We gaan met de leerling in gesprek om te achterhalen wat we kunnen betekenen. Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op gebied van zelfvertrouwen, bieden we de cursus zelfvertrouwen aan. Hier leren ze allerhande praktische zaken om sterker in hun schoenen te staan.

Het Dockinga College heeft een eigen, aan school verbonden, schoolmaatschappelijk werker. Onze zorgfunctionaris School en Gezin biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan over allerhande zaken waar de jongere mee zit. Als het even tegenzit of als het thuis niet zo lekker loopt of op school, in de privésfeer of onder vrienden en/of klasgenoten: er kan altijd over gesproken worden en meegedacht worden met de jongere over de aanpak en mogelijke oplossing.

We hebben op onze afdeling een eigen pedagogisch centrum, het DC+. Een gekwalificeerde pedagogisch medewerker ondersteunt de medewerkers en leerlingen in het passend onderwijs. DC+ is er vooral voor leerlingen met Hoogbegaafdheid en leerlingen met ASS problematiek. Een goede combinatie vinden tussen reguliere schoolgang en ondersteuning, dat is waar DC+ voor staat.

Activiteiten

Het hele jaar door worden diverse activiteiten georganiseerd:

Aanbod uniek in de regio

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u in gesprek gaan, stuur ons gerust een e-mail. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Carolien Boomsma-de Jong | Teamleider havo/vwo | jnc@dockinga.nl