MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Lessentabel

Lessentabel havo

Havo

         

klassen

1

2

3

4

5

Nederlands 4 3 3 4 3
Fries 1        
Frans 3 3 3 3 4
Duits   3 3 3 4
Engels 3 3 3 3 4
Aardrijkskunde 2 2 2 3 3
Geschiedenis 2 2 2 3 3
Wiskunde 4 3 4    
Natuurkunde   2 2 3 4
Scheikunde     2 3 3
Biologie 3 2   3 4
Economie     2 3 4
Maatschappijleer       2  
Beeldende vorming 2 2 2 3 3
Godsdienst 1 1 1 2  
LO 3 2 2 2 1
Techniek 2 2      
Muziek 1 1 1 3 3
ANW          
CKV       2  
BE        3 3
BSM       3 2
Wiskunde A       3 3
Wiskunde B       3 4
Wiskunde D       3 3

Lessentabel vwo

Atheneum

           

klassen

1

2

3

4

5

6

Nederlands 4 3 3 3 3 3
Fries 1          
Frans 3 3 3 3 3 3
Duits   3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 3 3
Geschiedenis 2 2 2 3 3 3
Wiskunde 4 3 4      
Natuurkunde   2 2 3 3 3
Scheikunde     2 2 3 3
Biologie 3 2   3 3 3
Economie     2 3 3 3
Maatschappijleer       2    
Beeldende vorming 2 2 2 3 3 3
Godsdienst 1 1 1   3  
LO 3 2 2 2 2 1
Techniek/ O&O 2 2        
Muziek 1 1 1 3 3 3
             
ANW       1    
CKV       3    
BE        2 3 3
BSM            
Wiskunde A       3 3 3
Wiskunde B       3 4 4
Wiskunde D       3 2 3
 

Gymnasium

           

klassen

1

2

3

4

5

6

Nederlands 3 3 3 3 3 3
Fries 1          
Frans 3 2 2 3 3 3
Duits   2 3 3 3 3
Engels 3 2 2 3 3 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 3 3
Geschiedenis 2 2 2 3 3 3
Wiskunde 3,5 3 4      
Natuurkunde   2 2 3 3 3
Scheikunde     2 2 3 3
Biologie 2 2   3 3 3
Economie     1 3 3 3
Latijn 2 2 3 3 3 3
Grieks   3 2 4 4 4
Maatschappijleer       2    
Beeldende vorming 1,5   1 3 3 3
Godsdienst 1 1 1   3  
LO 3 2 2 2 2 1
Techniek/ O&O 2          
Muziek 1 1 1 3 3 3
             
ANW       1    
CKV       3    
BE        2 3 3
BSM            
Wiskunde A       3 3 3
Wiskunde B       3 4 4
Wiskunde D       3 2 3