MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

<< Terug

Diploma-uitreiking in corona tijd

19 juni 2020 Algemeen

Op 1 en 2 juli ontvangen alle geslaagde leerlingen hun diploma. Door corona zijn er beperkingen, maar toch ook genoeg mogelijkheden om veilige maar toch feestelijke bijeenkomsten te organiseren. De diplomering is voor meer mensen een memorabel moment. Het gaat bij dit feest natuurlijk om de geslaagden zelf, maar daarnaast is het ook voor het thuisfront fijn om getuige te zijn van het zetten van de handtekening en het in ontvangst nemen van het diploma.
 
Drive-thru voor locatie havo/vwo
Locatie havo/vwo heeft een creatieve en ludieke oplossing bedacht: feestelijke drive-thru-uitreiking. Langs welk pad gaat de drive-thru zich precies ontrollen? “Dat blijft nog even geheim.” Teamleiders Carolien Boomsma en Elvira Visser van locatie havo/vwo hullen zich in een glimlachend stilzwijgen. “Slagen is elk jaar weer een euforisch moment voor leerlingen en hun thuisfront. Het behalen van een diploma is natuurlijk een mijlpaal van jewelste. Dat verdient altijd een bijzondere viering, maar zeker voor de lichting van dit examenjaar.” 
Hoe ziet de drive-thru in ‘corona-stijl’ er praktisch uit? “Iets met een erehaag, met een pick-up point, met een mentormoment, met een ondertekening, met een fotomoment. Alles wat normaal kon, kan nu ook, maar dan op gepaste en veilige afstand - en vanaf een comfortabele zitplaats.”

Vmbo-gt: herinnering aan slagen in corona tijd
De leerlingen van locatie vmbo-gt worden uitgenodigd op school, waar ze een persoonlijke toespraak krijgen van hun mentor. Ook de naaste familieleden mogen hierbij aanwezig zijn. Teamleider Rick Lei van vmbo-gt: “Als team werken we aan een jaarboekje met “geslaagd” foto’s. Zo krijgen alle leerlingen een mooi aandenken aan deze dubbel bijzonder periode: slagen in corona tijd.”

Rode loper op de VAKschool
Op de vmbo-VAKschool wordt voor de examen leerlingen de rode loper uitgerold. In de kantine staan de leerkrachten om de leerlingen per klas een korte speech te geven. Ook een fotomoment mag niet ontbreken. “De opzet is gelijk aan andere jaren, alleen de vorm is anders. We verspreiden de diploma-uitreiking over twee dagen, zodat we iedereen een persoonlijk afscheid kunnen geven,” zegt Fred Hoekstra, teamleider bovenbouw vmbo-VAKschool.

Zo krijgen alle leerlingen, net als voorgaande jaren, een feestelijk afscheid waarmee de schoolperiode op het Dockinga College wordt afgesloten.
 

NieuwsArchief

NieuwsArchief