MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Ouderraad

In een ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en de schoolleiding. Ook het Dockinga College havo/vwo heeft een ouderraad.
De ouderraad voor havo/vwo onder- en bovenbouw van het Dockinga College behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en wil daarmee de betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Enkele voorbeelden daarvan:
● meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
● de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd)
● meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docentenschaarste, lesuren)
● het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten
Om de twee maanden wordt er vergaderd. Bij de vergaderingen is de directie aanwezig.

Nieuwe leden altijd welkom!
Ieder jaar zijn er leden die afscheid nemen. Om weer op volle sterkte te komen zijn er ook weer enkele enthousiaste leden nodig. Op de ouderavond van de brugklas geven wij altijd een presentatie. Wie helpt ons als nieuw lid? Mogen wij op u rekenen? 
Voor inlichtingen en natuurlijk voor het aanmelden kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de ouderraad. 

De ouderraad Havo/Vwo bestaat momenteel uit Sape Bloem, Betty Bosma, Bas Dijkstra, Marja Gorter, Erna Graveland, Daphne Nutma en Liedeke Wösten.
Contact:
Heeft u suggesties, vragen, opmerkingen, aandachtspunten waarvan u denkt dat de ouderraad er wat mee kan, of wilt u een onderwerp inbrengen voor de volgende vergadering, mail dan naar ouderraad.hv@dockinga.nl.
Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de ouderraad via het bovengenoemde emailadres.

> Lees en download de flyer over de ouderraad havo/vwo