MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid 4Havo Dockinga College cursus 2018-2019.
 
Belangrijk is dat je slaagt met zo hoog mogelijke examencijfers voor het Vmbo-T. Dit vergroot je kansen om bij ons toegelaten te worden.
 
Instroomeisen:

  • Voor de Kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde mag geen onvoldoende behaald zijn
  • Wij kijken verder naar het advies van je huidige school en naar je gemiddelde eindcijfer.Hiermee wordt bedoeld het gemiddeld eindcijfer (het niet afgeronde, op één decimaal nauwkeurig, cijfer SE+CE), over de vakken waarin je examen hebt gedaan ( inclusief Maatschappijleer)
    • Heb je gemiddeld een 6,8 of hoger dan ben je rechtstreeks toelaatbaar
    • Is je cijfer 6.0 of hoger dan is een positief advies van je huidige school noodzakelijk
    • Is je cijfer lager, dan ben je niet toelaatbaar  

NB: het toelatingsbeleid kun je vinden op de website van de school: www.dockinga.nl